Vítejte na české internetové stránce Sester Dítěte Ježíše

Patříme k mezinárodnímu společenství řeholních sester, které dnes působí v 16 zemích světa. Náš příběh se začal psát v 17. století ve Francii a jeho iniciátorem byl paulánský řeholník Mikuláš Barré. Jeho vize a odvaha inspirovala naše první sestry, aby se začaly věnovat výchově a vzdělávání zvláště chudých dětí a aby vytvořily první komunitu.

Sestry v České republice

Naše historie v českém prostředí čítá přes dvacet let. Na jejím počátku stála báseň Mikuláše Barrého, která se objevila v poutním kostele na Vranově u Brna. Obsah jeho básně-modlitby podnítil zájem několika dívek z Brna. V roce 1994 navázaly první kontakty s italskou provincií těchto sester, aby posléze učinily bližší zkušenost v samotné Itálii.

Za podpory generální rady našeho institutu a italské provincie začala roku 1998 v Brně fungovat první komunita. V průběhu tří let její existence započaly svůj noviciát dvě české dívky. Protože se jen jedna z nich rozhodla jít dál, byla komunita rozpuštěna. Tato Češka, Veronika Řeháková, byla pozvána, aby pokračovala svou formaci v jiné evropské zemi, kde sestry působí. Po dvou a půlleté zkušenosti v anglicko-irské provincii složila v únoru roku 2005 své první sliby a vrátila se do Brna, aby se sestrou Georginou Clarson z Irska otevřela novou komunitu. V březnu 2010 se komunita rozšířila o další členku, Kláru Maliňákovou.

Naše vize

Přicházíme, abychom naslouchaly lidem, jejich touhám a potřebám jak v církvi, tak v širší společnosti.

Chceme s nimi spolupracovat a vzájemně si pomáhat,

  • abychom společně a každý zvlášť rostli - duchovně a lidsky - k Božímu obrazu
  • a abychom objevovali a rozvíjeli své dary a dávali je do služby druhým podle toho, kam nás Bůh každého osobně zve.

Cítíme, že naše společenství Sester Dítěte Ježíše může nabídnout i lidem v této zemi něco ze své spirituality a ze zkušenosti v různých historických a kulturních prostředích.